Β Δημοτικού

Picture
Οι μαθητές της Β΄ Δημοτικού μαθαίνουν όλα τα βασικά και περιφερειακά μέρη του υπολογιστή, τον τρόπο σύνδεσής τους καθώς και τις χρήσεις τους στην καθημερινότητά. Δημιουργούν τις πρώτες ζωγραφιές με σύνθετα σχήματα και λεπτούς σχεδιασμούς και ξεκινούν τις πρώτες τους πληκτρολογήσεις και μορφοποιήσεις κειμένων.        

Οι ζωγράφοι του Β1

Οι μικροί ζωγράφοι του Β1 άρχισαν να εξοικειώνονται με το πρόγραμμα της ζωγραφικής των windows, ζωγραφίζοντας ένα έργο με θέμα το διάστημα.

Οι ζωγράφοι του Β2

Οι μικροί ζωγράφοι του Β2 άρχισαν να εξοικειώνονται με το πρόγραμμα της ζωγραφικής των windows, ζωγραφίζοντας ένα έργο με θέμα το βυθό.

Οι μαθητές του Β3 δημιουργούν...

Οι μαθητές του Β4 δημιουργούν...