Δ Δημοτικού

Picture
Picture

Εργασίες των μαθητών της Δ Δημοτικού στα υπολογιστικά φύλλα

Οι μαθητές του Δ4 δημιουργούν στα υπολογιστικά φύλλα

Στα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης μπορείτε να δείτε εργασίες των μαθητών του Δ4 στο Excel με θέμα: το εβδομαδιαίο μου πρόγραμμα, τα μέσα μεταφοράς, το αγαπημένο μου φρούτο και τις πωλήσεις ενός κυλικείου. Όλες οι μορφοποιήσεις και οι υπολογισμοί έχουν γίνει από τους μαθητές.