Ε Δημοτικού

Picture
Στο μάθημα "Νέες Τεχνολογίες" της
 Ε΄ Δημοτικού θα μάθουμε:

  • πώς να αξιοποιούμε τις πιο σύνθετες δυνατότητες των υπολογιστικών φύλλων
  • τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών
  • πώς δημιουργούμε όμορφες παρουσιάσεις
  • τις δυνατότητες του προγραμματισμού των υπολογιστών, μέσα απο τη γλώσσα προγραμματισμού LOGO
  • να συνεργαζόμαστε ομαδικά μέσα από ομαδοσυνεργατικές εργασίες

Εργασίες των μαθητών του Ε1 για τις λίμνες της Ελλάδας

Οι μαθητές του Ε1, στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής εργασίας, σας ενημερώνουν με παρουσιάσεις και κόμικ για τις λίμνες της Ελλάδας.
Picture
limnes_omadaa.ppt
File Size: 134 kb
File Type: ppt
Download File

limnes_omadab.ppt
File Size: 591 kb
File Type: ppt
Download File

limnes_omadac.ppt
File Size: 622 kb
File Type: ppt
Download File

limnes_omadad.ppt
File Size: 169 kb
File Type: ppt
Download File

limnes_omadae.ppt
File Size: 620 kb
File Type: ppt
Download File

limnes_omadaz.ppt
File Size: 176 kb
File Type: ppt
Download File

Εργασίες των μαθητών του Ε4 για την προστασία των άγριων ζώων

Οι μαθητές του Ε4, στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής εργασίας, σας ενημερώνουν με παρουσιάσεις και κόμικ για τα απειλούμενα είδη άγριων ζώων στην Ελλάδα.
Picture
zwa_omadaa.ppt
File Size: 163 kb
File Type: ppt
Download File

zwa_omadab.ppt
File Size: 809 kb
File Type: ppt
Download File

zwa_omadac.ppt
File Size: 341 kb
File Type: ppt
Download File

zwa_omadad.ppt
File Size: 168 kb
File Type: ppt
Download File

zwa_omadae.ppt
File Size: 241 kb
File Type: ppt
Download File

zwa_omadaz.ppt
File Size: 177 kb
File Type: ppt
Download File

Εργασίες των μαθητών της Ε Δημοτικού στα υπολογιστικά φύλλα

Ομαδοσυνεργατική εργασία της Ε Δημοτικού στα δίκτυα και τις παρουσιάσεις

Σύντομη περιγραφή

Picture
Κατα τη διάρκεια του Β τριμήνου οι μαθητές της Ε Δημοτικού πραγματοποιούν ομαδοσυνεργατική εργασία, στο πλαίσιο των ενοτήτων "δίκτυα" και "παρουσιάσεις".
Λεπτομέρειες για την εργασία και σχόλια των μαθητών υπάρχουν στο παρακάτω blog:
http://pempti.weebly.com